top of page

Torsk- Sei-Hyse Lengde 7-8 meter, Nord-Norge. Ligger på fartøy mellom 11-15 meter

Torsk faktor tot. Ca. 1.4918
Sei faktor tot. Ca. 1.5356

Hyse 
faktortot. Ca. 1.5293

Selges uten fartøy.
 

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet

bottom of page