top of page

Struktur TORSK, SEI, HYSE. 11 - 15 meter. Nord-Norge. SOLGT

Strukturkvoteordning - Kystflåten 31.12.27

Fakt.Torsk Nord, Konv.redskap (4,1831)

Fakt.Hyse Nord, Konv.redskap (4,029) 
Fakt.Sei Nord, Konv .redskap ( 4,0277)
 


Strukturkvoteordning - Kystflåten 31.12.27

Fakt.Torsk Nord, Konv.redskap (1,8777)

Fakt.Hyse Nord,Konv.redskap (1,9237)

Fakt.Sei Nord,Konv.redskap (1,9328) 

Strukturkvoteordning - Kystflåten 31.12.28

Fakt.Torsk Nord,Konv.redskap (0,1277)

Fakt.Hyse Nord,Konv.redskap (0,123) 
Fakt.Sei Nord,Konv.redskap (0,1232) 

Strukturkvoteordning - Kystflåten 31.12.32

Fakt.Torsk Nord,Konv.redskap (3,0309)

Fakt.Hyse Nord,Konv.redskap (2,916)

Fakt.Sei Nord,Konv.redskap (2,9268) 

Strukturkvoteordning - Kystflåten 31.12.36

Fakt.Torsk Nord,Konv.redskap (0,1128)

Fakt.Hyse Nord,Konv.redskap (0,2114)

Fakt.Sei Nord,Konv.redskap (0,2446)

Strukturkvoteordning - Kystflåten 31.12.37 

Fakt.Torsk Nord,Konv.redskap (4,1831)

Fakt.Hyse Nord,Konv.redskap (4,029)

Fakt.Sei Nord,Konv.redskap (4,0278) 

Sum struktur faktorer:

Torsk faktor 13,5153, Hyse faktor 13,2321, Sei faktor 13.2829

Selges uten fartøy

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet