Kjøp og salg av fiskekvoter. Torsk, sei, hyse 8-9 meter, Nord-Norge.

TORSK, SEI, HYSE etter 8-9 meter, NORD-NORGE

FAKTOR TORSK  1,7734

FAKTOR SEI  1,8998

FAKTOR SEI 1,8211

Selges uten fartøy 

 

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet.