Kjøp og salg av fiskekvoter. Torsk, sei, hyse. Nord-Norge. 5-6 meter

TORSK, SEI, HYSE, 5-6 meter, NORD-NORGE

FAKTOR TORSK  1.2623 

FAKTOR HYSE  1.3075

FAKTOR SEI 1.3137

 

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet.