TORSK, HYSE, SEI etter 12-13 meter,
Nord-Norge

Torsk faktor 3.7886 
Sei faktor 3.6587 
Hyse faktor 3.6451 
Kan ta mindre kvoter i bytte.
Torsk er nord for 62 gr. 
Spesifikasjon av rettighetene, uten garanti. 

Selges uten fartøy, men rettighetene ligger på et fartøy 

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet