top of page

TORSK, HYSE, SEI etter 10-11 meter,
Nord-Norge

Torsk faktor 2,3471
Sei faktor 2,4163
Hyse faktor 2,4047
Selges uten fartøy,  men rettighetene ligger på et fartøy. 

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet

bottom of page