Kjøp og salg av fiskekvoter. Torsk, sei, hyse 10-11 meter, Nord-Norge.

TORSK, SEI, HYSE etter 10-11 meter,

NORD-NORGE !SOLGT!

FAKTOR TORSK 2,3471

FAKTOR SEI 2,4163

FAKTOR HYSE 2,4047

Selges uten fartøy 

 

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet.