top of page

Torsk 7-8 meter, Sei-Hyse etter 10-11 meter Nord-Norge.

Torsk faktor tot. Ca. 1.4918
Sei faktor tot. Ca. 2.4163

Hyse 
faktortot. Ca. 2.4047

Selges uten fartøy.
 

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet

bottom of page