top of page

TORSK, HYSE, SEI etter 8-9 meter,

Nord-Norge

Torsk faktor 1,7734
Sei faktor 1,8298 
Hyse faktor 1,8211

Selges uten fartøy, men rettighetene ligger på et fartøy 

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet

bottom of page