top of page
DISPASJE PÅ DISPASJØR NIVÅ, SKADETAKSERING, SJØFORSIKRING-SJØRETT, mange års erfaring som  dispasjørkandidat.

SERVICETJENESTER- DISPASJE PÅ DISPASJØR NIVÅ, SKADETAKSERING, SJØFORSIKRING-SJØRETT 

DISPASJE PÅ DISPASJØR NIVÅ, SKADETAKSERING, SJØFORSIKRING-SJØRETT

OSO-Maritim har mange års erfaring som skipsmeglere og dispasjørkandidat.  Vi tilbyr følgende tjeneste innen disse segmenter:

 

- Felleshavari – York Antwerpen Reglene.

- Sjøforsikring

- Skadetaksering

- Kollisjonsoppgjør.

- Ansvarsbegrensning.

 

Vi kan bistår overfor rederier og forsikringsselskaper i forbindelse med havarioppgjør, og spørsmål innenfor sjørett. OSO- Maritim bistår også med råd og veiledning for rederiene mot det begrensede rederansvar.

 

Vi utfører skadetaksering av båter i alle størrelser, på oppdrag og på vegne av de fleste skipsassuranseselskapene, samt banker og rederier som ønsker en uavhengig samarbeidspartner.

 

Firmaets uavhengige rolle er av avgjørende betydning, slik at alle parter som er involvert i ulykken føler seg sikre på at det blir gitt rettferdig og lik behandling. Vi jobber som uavhengig firma i forbindelse med sjøulykker, sjøforsikring, skadetaksering, sjørett, kollisjonsoppgjør.

 

Vi er oppnevnt som besiktigelsesmann av Norwegian Hull Club, for å foreta besiktigelse og taksering av skader på skrog og maskineri, samt listet opp som samarbeidspartnere i skipsassuranseselskapene Skuld og Gard.

Vi har bistått rederier innen for havari og hvilke skader som skal erstattes innenfor felleshavari, vedr. hvilke verdier som skal fordeles på skip – frakt – last, og som skal bidra til dekning av disse utgifter, og hvorledes utgiftene skal fordeles over de bidragene verdier i felleshavari-York Antwerpen Reglene, opp mot- dispasje nivå.

OSO-Maritim AS jobber med de fremste adv. firma innenfor Sjørett og Sjøforsikring i Norge.

 

Vi kan gi råd og veiledning innenfor alle ovennevnte tjenester.

bottom of page