OSO-MARITIM AS ER ET AV

NORD NORGES

ELDSTE SKIPSMEGLER FIRMA,

ETABLERT AV ODD SIGVALD OLSEN EN 1971

OSO Maritim AS er et av Nord Norges eldste skipsmegler firma, etablert av Odd Sigvald Olsen i 1971. Med sin kunnskap og sitt kontaktnett i flere bedrifters tjeneste, innen både bedriftsledelse, økonomisk rådgiving og fra flere større styreverv, samt sin utdannelse som Dispasjør og Sjøkaptein med handel – og sjørett som sitt spesial område, var stiftelsen av et Skipsmegler-firma en naturlig videreføring og etablering.

 

Familien Olsen startet imidlertid med handel av fisk året 1880, med eget fartøy og mannskap. Odd Sigvald drev og ledet firmaet fram til hans sønn Johan S. Olsen overtok den daglige driften i 1991.


Med et team sittende på kompetanse innen skipsmegling, skipsteknisk drift, språk og kultur, samt vårt samarbeid med de fremste advokatfirmaer innenfor sjørett og sjøforsikring i Norge er vi sikre på å kunne bistå deg med relevante spørsmål og tjenester.

OSO Maritim AS, er av
Norsk Sjømatråd, godkjent eksportør av fisk og fiskeprodukter. Heri ligger megling av fisk fra fartøy til landanlegg hvor vi kan være en nær samarbeidspartner mellom kjøper og selger, både nasjonalt og internasjonalt.

Om OSO- MARITIM AS 

MØT VÅRE MEDARBEIDERE 

 

Administrerende direktør  

Skipsmegler

 

JOHAN S. OLSEN

OSO ledes og eies av  Johan S. Olsen  som har 30 års erfaring som skipsmegler. Han er utdannet maskinsjef/maritim ingeniør og transportøkonom. Johan har særlig ansvar for OSOs virksomhet innen fiskebåtmegling. Han er også tungt involvert i vårt offshoresegment. Johan utfører meglerbistand ved kjøp og salg av fiskebåter samt nybygg. Videre også kommersiell finansieringsbis-tand, selskapsdannelser, ervervstillatelser, kjøpekontrakter, sjørett og sjøforsikring.  

Bred og variert yrkesbakgrunn, samt høyere teknisk utdannelse. Lang ledererfaring fra stillinger i det private næringsliv. God kunnskap og kompetanse innenfor både drift/vedlikehold og system sertifisering av fartøyer.

Total 11 år som sertifisert skips inspektør(Marine Surveyor) og system revisor(Auditor) med hovedvekt på ISM/ISPS/MLC, samt ISO, i klasseselskapet Bureau Veritas. Driftsingeniør og Daglig leder i ca. 16 år ved skipsverft og mekanisk virksomhet. 5 år som Teknisk sjef/inspektør i rederi/management selskap. Mer en 6 år i utenriksfart i stilling som reperatør og maskinist ombord i forskjellige type fartøy.

 

 

Teknisk og Sikkerhets

leder

 

BENGT HØYNING

 

Handelskonsulent og Webdesigner

ANNA

SLAVINSKAYA

Anna har bakgrunn-utdannelse som sivilingeniør innenfor hydraulikk fra St. Petersburgs statlige polytekniske universitet i Russland. En del av masteroppgaven hennes ble skrevet på UNIS-universitetet på Svalbard. Den handler om oljeutslipp i Barentshavet og metoder for å gjenopprette rammede områder. Senere, bodde hun i Spania i noen år, hvor hun fortsatte sine studier med fokus på grafikk og webdesign samt multimedia, og jobbet på disse feltene. Hun snakker spansk, engelsk, norsk og russisk. I det siste har hun jobbet som systemingeniørkonsulent for SMILE-prosjektet (Small Innovative Launcher for Europe) på Andøya Space Center i Norge.

Hennes språkkunnskaper, tekniske bakgrunn og kreative evner bidrar til å skape nye forretningsmuligheter for bedriften.

RING OSS
EMAIL OSS
SNART 50 ÅR
ERFARING

Fiskebåt- og offshore-megler med spesialitet i Nordområdene.
Anerkjent og godkjent – erfaring siden 1971

VÅRE TJENESTER
BESØK OSS

Sjøgata 26 B 
N-8483

(Mailbox 20)

Andenes

       OSO MARITIM AS  I  © 2020

logo_sellicha_qualified.png