OSO-MARITIM AS ER ET AV

NORD NORGES

ELDSTE SKIPSMEGLER FIRMA,

ETABLERT AV ODD SIGVALD OLSEN EN 1971

Oso Maritim.jpg

OSO Maritim AS er et av Nord Norges eldste skipsmegler firma, etablert av dispasjørkandidat Odd Sigvald Olsen i 1971. Med sin kunnskap og sitt kontaktnett i flere bedrifters tjeneste, innen både bedriftsledelse, økonomisk rådgiving og fra flere større styreverv, samt sin utdannelse som Dispasjør og Sjøkaptein med handel – og sjørett som sitt spesial område, var stiftelsen av et Skipsmegler-firma en naturlig videreføring og etablering.
 
Familien Olsen startet imidlertid med handel av fisk året 1880, med eget fartøy og mannskap. Odd Sigvald drev og ledet firmaet fram til hans sønn Johan S. Olsen overtok den daglige driften i 1991.

Med et team sittende på kompetanse innen skipsmegling, skipsteknisk drift, språk og kultur, samt vårt samarbeid med de fremste advokatfirmaer innenfor sjørett og sjøforsikring i Norge er vi sikre på å kunne bistå deg med relevante spørsmål og tjenester.

OSO Maritim AS, er av
Norsk Sjømatråd, godkjent eksportør av fisk og fiskeprodukter. Heri ligger megling av fisk fra fartøy til landanlegg hvor vi kan være en nær samarbeidspartner mellom kjøper og selger, både nasjonalt og internasjonalt.

Om OSO- MARITIM AS 

MØT VÅRE MEDARBEIDERE 

johan1.jpg

 

Administrerende direktør  

Skipsmegler

 

JOHAN S. OLSEN

OSO ledes og eies av  Johan S. Olsen  som har 30 års erfaring som skipsmegler. Han er utdannet maskinsjef/maritim ingeniør og transportøkonom. Johan har særlig ansvar for OSOs virksomhet innen fiskebåtmegling. Han er også tungt involvert i vårt offshoresegment. Johan utfører meglerbistand ved kjøp og salg av fiskebåter samt nybygg. Videre også kommersiell finansieringsbis-tand, selskapsdannelser, ervervstillatelser, kjøpekontrakter, sjørett og sjøforsikring.  
 

bengt.jpg

 

Teknisk og Sikkerhets

leder

 

BENGT HØYNING

Utdannelse fra Maritim Høgskole, Teknisk Fagskole og Maskinistskole. Kontinuerlige oppdateringer og kurs, relevant for de respektive stillinger, gjennomført gjennom årene  både ISO 9001 og ISO 14001 kurs. 
  Bred og variert yrkesbakgrunn, samt høyere teknisk utdannelse. Lang ledererfaring fra stillinger i det private næringsliv. God kunnskap og kompetanse innenfor både drift/vedlikehold og system sertifisering av fartøyer. Total 11 ar som sertifisert skips inspektør (Marine Surveyor) og system revisor (Auditor) med hovedvekt på ISM/ISPS/MLC, samt ISO, i klasseselskapet Bureau Veritas. Driftsingeniør og Daglig leder ved skipsverft og mekanisk virksomhet. Teknisk sjef/inspektør i rederi/management selskap.
  Mer en 6 år i utenriksfart  som reparatør og maskinist på forskjellige typer fartøy.
  Ansatt i OSO Maritim fra Januar 2017.

anna1.jpg

 

Handelskonsulent og Webdesigner

ANNA

SLAVINSKAYA

Anna har bakgrunn-utdannelse som sivilingeniør innenfor hydraulikk fra St. Petersburgs statlige polytekniske universitet i Russland. En del av masteroppgaven hennes ble skrevet på UNIS-universitetet på Svalbard. Den handler om oljeutslipp i Barentshavet og metoder for å gjenopprette rammede områder. Senere, bodde hun i Spania i noen år, hvor hun fortsatte sine studier med fokus på grafikk og webdesign samt multimedia, og jobbet på disse feltene. Hun snakker spansk, engelsk, norsk og russisk. I det siste har hun jobbet som systemingeniørkonsulent for SMILE-prosjektet (Small Innovative Launcher for Europe) på Andøya Space Center i Norge.

Hennes språkkunnskaper, tekniske bakgrunn og kreative evner bidrar til å skape nye forretningsmuligheter for bedriften.