top of page

Nordsjø rettigheter, Kystreketrål, Snøkrabbe.

Avgrenset Nordsjøtrål 0,5. (Id.nr. 2012) 
Kystreketrål Sør over 11 meter, faktor 1.0. (Id.nr. 2001)
Snøkrabbe, Id.nr. 2021


Rettighetene ligger på fartøy under 15 meter. 


Selges uten fartøy.

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet

bottom of page