top of page

M/S "Mats Erik" LICI

  1. Båt bygd 1979

  2. LOA  22.52 m

  3. BREDDE 6.07 m

  4. BHP Caterpillar t 16 ny 2020, ca. 3700 timer. 

  5. CBM Ja

  6. KLASSE Sjøfartsdirektoratet, bankfiske 1, ny hovedklasse blir gjennomført oktober 2023. 

BESKRIVELSE/ UTSTYR

Fartøyet blir brukt til garnfiske. 

RETTIGHETER

Torsk - Sei - Hyse, etter 17-18 meter. Id.nr. 0000016306, faktor Torsk ca. 8.0072

Alt av struktur, som hviler på fartøyet. Se vedlagt skriv fra Fiskeridirektoratet. 

 

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet.

bottom of page