SERVICETJENESTERMARKEDS OG VERDIVURDERINGEN AV FISKEBÅTER

MARKEDS OG VERDIVURDERINGEN AV FISKEBÅTER

De fleste banker og långivere, ønsker en verdivurdering av fiskebåter, eller andre typer båter, ved kjøp eller salg. Vi tilbyr å utarbeide en omsetningsverdi eller markedsverdi av båter, basert på vårt kjennskap til markedet ved omsetning av tilnærmelsesvis tilsvarende fartøy av størrelse og alder.

For utarbeidelse av verdivurdering, trenger vi å få opplyst bl.a følgende:

 1. Navn på fartøy

 2. Fiskerinummer (dersom dette er et fiskefartøy)

 3. Kallesignal

 4. Byggeår

 5. Lengde:   , bredde:   ( i meter )

 6. Tonnasje

 7. Type båt

 8. Skrogmateriale

 9. Fremdriftsmaskineri, type motor, størrelse, årstall (antall driftstimer på motor og eventuell nyere overhalinger)

 10. Type gir ( størrelse og årstall )

 11. Type propellanlegg

 12. Elektrisk utrustning ( generatorsett, batterier, ladere, omformere, spenning 24V/230V

 13. Elektronisk utrustning ( ekkolodd, radar, autopilot etc….  typer og årstall )

 14. Dekksutstyr/dekksmaskineri (krane, spill, winsj, juksamaskiner, kontainere…. Typer/årstall.

 15. Innredning ( hvor mange lugarer/køyplass, sitteplasser, sanitærrom, ovn,…. Etc.)

 16. Lasterom (størrelse/kap)​