top of page

LOFOTSJARK- 12,95 m.
Dieseldrift eller Hybrid.

  1. LOA  12.95 m

  2. BREDDE  5.4 m 

  3. LASTEROM  Ca. 50 m3

BESKRIVELSE / UTSTYR:

-    Gam
-    Snupe-not
-    Snurrevad

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet.

Heading 6

ANDRE BYGGEPROSJEKTER