top of page

TORSK, SEI, HYSE,  Lengde 14-15 meter, ligger på fartøy over 21 meter. Grunnkvote Torsk-Sei-Hyse + struktur.


Selges uten fartøy, men er på fartøy over 21 meter. 
 

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet

bottom of page