Kjøp og salg av fiskekvoter. Salg av torskekvote 7-18 meter, Nord Norge

TORSK 7-8 METER, NORD-NORGE.  

FAKTOR TORSK 1.4918

FAKTOR SEI  1.5365

FAKTOR HYSE 1.5293

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet.