top of page

TORSK, HYSE, SEI etter 9-10 meter,
Nord-Norge

Torsk faktor 2,1698
Sei faktor 2,2637
Hyse faktor 2,2530
Selges uten fartøy, men rettighetene ligger på et fartøy 

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet

bottom of page