top of page

TORSK, HYSE, SEI etter 9-10 meter,
Nord-Norge. SOLGT

Torsk faktor 2,1698
Sei faktor 2,2637
Hyse faktor 2,2530
Selges uten fartøy,  rettighetene ligger på en utskiftning mellom 14 og 15 meter.

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet

bottom of page