TORSK, SEI, HYSE etter 10-11 meter,
Nord-Norge.

Torsk faktor 2.3471 
Sei faktor 2.4163
Hyse faktor 2.4047 

Selges uten fartøy 

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet