top of page

Strukturkvoter Sei 11-15 meter, Sei, Nord-Norge. Ligger på fartøy under 15 meter.

Struktur 2008 faktor 1.9328
Struktur 2008 faktor 1.9328
Struktur 2021 faktor 0.9756
Struktur 2021 faktor 0.6443
Struktur 2021 faktor 0.0411
Struktur 2021 faktor 1.3426

Struktur 2021 faktor 1.3426

Sum faktor struktur Sei= 6.9508


Rettighetene ligger på fartøy mellom 11-15 meter.

Selges uten fartøy.

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet

bottom of page