GRUNNKVOTE TORSK, SEI, HYSE, Ligger på fartøy under 15 meter, Nord-Norge.

Torsk faktor 5.22
Sei faktor 5.034

Hyse 
faktor 5.036

Ønsker å bytte kvote mellom 8-10 meter som ligger på fartøy over 11 meter.


Selges uten fartøy, men ligger på fartøy under 15 meter

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet