top of page

Lengde grunnkvote NVG 14-15 meter+ struktur NVG, tilhørende Nord-Norge.

Grunnkvote NVG 14 - 15 meter, faktor 7,86
Struktur kvoter NVG, faktor 4, 72,

Det er ikke fisket på kvoten, så langt for året 2022. 

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet

bottom of page