top of page

SERVICETJENESTERKJØPEKONTRAKT/SKJØTE , SAMT. ANDRE FORMALITETER

KJØPEKONTRAKT/SKJØTE , SAMT. ANDRE FORMALITETER

Vi vil bistå med all hjelp ved utarbeidelse av kontrakter mellom selger og kjøper.

Vi tar oss av formaliteter ovenfor Skipsregistrene med Skipsskjøte samt andre dokumenter i tilknytning til dette.

 

Er det usikkerhet ved noe i kjøpsprosessen hjelper vi gjerne til med gjennomgang/inspeksjon av båten, prisvurdering, sjekk av eiendomsrett og heftelser. 

bottom of page