M/S "JULIAN"

  1. Båt bygd 1983

  2. Båt ombygd 

  3. LOA  12.01 m

  4. BREDDE 3,83 m

  5. GT -  

  6. Fremdrifts motor:  Volvo Penta D7, 171 Hk (2006), 23.000 timer pr. April 2021.

  7. Lasterom/kapasitet:  Totalt volum av lasterom 11,86m3, max last i lasterom 11,6 tonn.

  8. Klasse: Fartøyinstruks utstedt 17.01.2018, med utløpsdato 17.07.2021 for fartsområde Kystfiske.

BESKRIVELSE/ UTSTYR:

Marol manøverhendler på dekk og i rorhus, Garnhaler type Lorentzen 06 (2008), Stort hydraulisk skyllekar, Meydam garngreier på Smådal arm, Plastkontainere og binger i lasterom.

RETTIGHETER:

Torsk- Sei - Hyse, etter 8-9 meter, Nord-Norge.

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet.