top of page

GRUNNKVOTE TORSK, SEI, HYSE, Ligger på fartøy under 15 meter, Nord-Norge.

Torsk faktor 5.22
Sei faktor 5.034

Hyse 
faktor 5.036

Ønsker å bytte kvote mellom 8-10 meter som ligger på fartøy over 11 meter.


Selges uten fartøy, men ligger på fartøy under 15 meter

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet

bottom of page