top of page

Grunnkvote TORSK, SEI, HYSE-Nord-Norge, Lengde 14-15 meter, ligger på fartøy over 28 meter, + struktur.

Torsk faktor 26.139
Sei faktor 29.8

Hyse 
faktor 31.3

Selges uten fartøy, men er på fartøy over 28 meter
 

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet

bottom of page