top of page

Grunnkvote TORSK, SEI, HYSE-Nord-Norge, Lengde 19-20 meter + alt av tilhørende strukturkvoter, ligger på fartøy over 28 meter.

Torsk faktor tot. Ca. 25.3
Sei faktor tot. Ca. 28.8

Hyse 
faktortot. Ca. 45

Selges uten fartøy, men ligger på fartøy over 28 meter.
 

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet

bottom of page