top of page
torsk på tråldekk.jpg

SKIPET ER LASTET MED GULL

KVOTER TIL SALGS

Gull

Grunnkvote 16 - 17 meter, Torsk-Sei-Hyse.

flecha.png
Gull_edited.jpg

Torsk-Sei-Hyse, Nord-Norge. Lengde mellom 12 - 13 meter.

flecha.png
Gull

Lengde 8 - 9 meter, Torsk-Sei-Hyse, Finnmark.

flecha.png
Gull

TORSK, SEI, HYSE
over 21 meter,
Sør i Norge og om 62° Nord. Faktor ca. 8,6

 

flecha.png
Gull

TORSK , SEI, HYSE

Struktur 21 -28 meter, ønskes kjøp av kunde.

flecha.png
Sei.jpg

SEINOT ønskes kjøpt, mellom 11-21 meter

flecha.png
Gull

Grunnkvote 14 - 15 meter, Torsk-Sei-Hyse, Nord-Norge. Ligger på fartøy under 15 meter

flecha.png
Gull_edited.jpg

Struktur rettigheter: lengde mellom 15 - 21 meter, Torsk-Sei-Hyse, Nord-Norge.

flecha.png
Gull

TORSK , SEI, HYSE
10-11 meter,
Nord-Norge 

flecha.png
Hyse.jpg

Struktur HYSE over 15 - inntil 21 meter, Nord-Norge

flecha.png
Gull

TORSK ønskes kjøpt, mellom 14-15 meter

flecha.png
Gull

Struktur rettigheter Torsk-Sei-Hyse Nord-Norge. Ligger på fartøy under 15 meter

flecha.png
Gull

Lengde 9 - 10 meter, Torsk-Sei-Hyse, Nord-Norge

flecha.png
Gull

TORSK , SEI, HYSE
7-8 meter,
Troms


 

flecha.png
Gull

TORSK , SEI, HYSE
9-10 meter,
Nord-Norge 

flecha.png
snow crab.jpg

SNØKRABBE-

tillatelse for salg

flecha.png
Gull

TORSK kvoter struktur ønskes kjøpt mellom 11-15 meter

flecha.png
Gull

Lengde mellom 14-15 meter, ligger på fartøy over 21 meter, Grunnkvote på Torsk-Sei-Hyse + struktur

flecha.png
Gull

Lengde 9 - 10 meter, Torsk-Sei-Hyse, Nord-Norge

flecha.png
Gull

TORSK , SEI, HYSE
10-11 meter,
Nord-Norge 


 

flecha.png
Gull

TORSK , SEI, HYSE

8-9 meter,

Nord-Norge

flecha.png
Gull

TORSK- SEI-HYSE, ønskes kjøpt mellom

15-21 meter

flecha.png
bottom of page