VELG FISKEKVOTER

KVOTER TIL SALGS

NVG Kyst
flecha.png

Lengde grunnkvote NVG 14-15 meter + struktur NVG, tilhørende Nord-Norge. Kvotene ligger på fartøy over 21 meter.

Torsk
flecha.png

TORSK , SEI, HYSE
10-11 meter,
Nord-Norge 

Torsk
flecha.png

TORSK , SEI, HYSE

Struktur 21 -28 meter, ønskes kjøp av kunde.

seinot
flecha.png

SEINOT ønskes kjøpt, mellom 11-21 meter

torsk.jpg
flecha.png

Lengde 9 - 10 meter, Torsk-Sei-Hyse, Nord-Norge

Torsk
flecha.png

TORSK , SEI, HYSE
7-8 meter,
Troms

Torsk
flecha.png

TORSK , SEI, HYSE
9-10 meter,
Nord-Norge 

hyse.jpg
flecha.png

Struktur HYSE over 15 - inntil 21 meter, Nord-Norge

torsk.jpg
flecha.png

TORSK ønskes kjøpt, mellom 14-15 meter

Torsk
flecha.png

Lengde 9 - 10 meter, Torsk-Sei-Hyse, Nord-Norge

Torsk
flecha.png

TORSK , SEI, HYSE
10-11 meter,
Nord-Norge 

snow crab.jpg
flecha.png

SNØKRABBE-

tillatelse for salg

torsk.jpg
flecha.png

TORSK kvoter struktur ønskes kjøpt mellom 11-15 meter

Torsk
flecha.png

Lengde 8 - 9 meter, Torsk-Sei-Hyse, Finnmark.

Torsk
flecha.png

TORSK, SEI, HYSE
over 21 meter,
Sør i Norge og om 62° Nord. Faktor ca. 8,6

Torsk
flecha.png

TORSK , SEI, HYSE

8-9 meter,

Nord-Norge

Torsk
flecha.png

TORSK- SEI-HYSE, ønskes kjøpt mellom

15-21 meter