M/S "SANDVIKNES"

  1. Båt bygd 1967

  2. Båt ombygd - 1979, 2000, 2002

  3. LOA  14.99 m

  4. BREDDE 4.59 m

  5. GT - 

  6. Fremdrifts motor:  Deutz 390Hk (2008) 14.390 timer pr. Juni 2020 

  7. Lasterom/kapasitet:  Maks last i lasterom ca. 12.0 tonn. Totalt Volum av lasterom 10,99 m3

  8. Klasse: Fartøyinstruks utstedt 22.08.2022 med gyldighet til 01.08.2024, for fartsområde Kystfiske. Se vedlagt Fartøyinstruks.

BESKRIVELSE/ UTSTYR:

Fartøyet blir brukt til snurrevad og teinefiske. 

RETTIGHETER:

Selges med rettigheter. Torsk - Sei - Hyse, etter 10 - 11 meter, Nord-Norge. 

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet.