M/S "MANIN". SOLGT

  1. Båt bygd 1984

  2. Båt ombygd -

  3. LOA  14.95 m

  4. BREDDE 5.16 m

  5. GT -

  6. Fremdrifts motor:  Mitsubishi 355Hk(2000). ca.18510 timer Pr. April 2020. Kjølesløyfe 

  7. Lasterom/kapasitet: Maks last i lasterom 13,8 tonn. Volum av Lasterom ca. 30 m3.
    Godkjent lasterom for flytende last.

  8. Klasse: Fartøyinstruks utstedt 23.12.2020 med gyldighet til 23.03.2023, for fartsområde Bankfiske 2 hele året. Stabilitetsberegninger utarbeidet 15.03.2018, med overisingstillegg i beregningene. 

BESKRIVELSE/ UTSTYR

Fartøyet blir brukt til garnfiske og linefiske. 

RETTIGHETER

Selges uten rettigheter. 

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet.