top of page

M/S "HAVØRNA", LK 6531 

  1. Båt bygd 1998

  2. Båt ombygd 

  3. LOA  14.96 m

  4. BREDDE 5.44 m

  5. TONNASJE  

  6. Fremdrifts motor  Caterpillar 3406E/Cl5, 487Hk (1998), 35.000 timer, ca.1.500 driftstimer etter overhaling i 2018.

  7. Lasterom/kapasitet:  Volum av Lasterom 43 m3

  8. KLASSE:  Fartøyinstruks utstedt Febr. 2020 med gyldighet til August 2023 for fartsområde Bankfiske 1. Godkjent for oljevern. 

BESKRIVELSE/ UTSTYR

Fartøyet blir brukt til garn/snurrevad/reketrål/not/teiner

RETTIGHETER

Fartøyet selges med rettigheter. Torsk - Sei - Hyse, etter 10-11 meter, Nord-Norge.

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet.