M/S "DANIEL-ANDRE", LM 3165

  1. Båt bygd 1963

  2. Båt ombygd 

  3. LOA  14.98 m

  4. BREDDE 4.76 m

  5. TONNASJE  23BRT

  6. Fremdrifts motor  Volvo Penta 320 hk, 1997

  7. Lasterom/kapasitet:  

  8. KLASSE:  Fartøyinstruks, se vedlagt, utgang 15.7.2020.  

BESKRIVELSE/ UTSTYR

Fartøyet blir brukt til reketrålfiske.

RETTIGHETER

Snøkrabbetillatelse. Rødåtetråltillatelse. 
Reketrål nord for 62 grader N, for mindre fartøy uten konsesjon.

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet.