Fiskefartøy/fiskebåt under 15 meter for salg. M/S "Sjøgutt".

M/S "SJØGUTT"

  1. Båt bygd 2009

  2. Båt ombygd -

  3. LOA  12.96 m

  4. BREDDE 4.70 m

  5. GT -

  6. Fremdrifts motor:  Scania DI 13, 500Hk (2019) ca. 1800 timer pr. 1. April 2020 

  7. Lasterom/kapasitet: Ca . 35 cbm. Kontainere 17 stk. a 660 liter. 

  8. Klasse: Fartøyinstruks utstedt 7.10.2019 med gyldighet til 7.4.2022, for fartsområde Bankfiske 1, for perioden 15.5.til 30.9. og 1.10 til 14.5. 

BESKRIVELSE/ UTSTYR

Fartøyet blir brukt til garnfiske. 

RETTIGHETER

Fartøyet selges uten rettigheter.

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet.