M/S "NORDBANKEN"

  1. Båt bygd 1984

  2. Båt ombygd 

  3. LOA  21,30 m

  4. BREDDE 7,00 m

  5. GT -  149 BT

  6. Fremdrifts motor: Cummis KTA-38, 1000hk, ny 2019, 9300 timer pr. Juni 2021

  7. Lasterom/kapasitet:  Volum av lasterom 120 m3, fordelt på 4 rom

  8. Klasse: Fartssertifikat utstedt 04.12.2020, med gyldighet til 31.10.2025, for fartsområde Bankfiske II innenfor 200 n. mil, og radiodekningsområde A1,A2.

BESKRIVELSE/ UTSTYR:

Fartøyet blir brukt til linefiske. Har tidligere vært rigget for snurrevad.

RETTIGHETER:

Fartøyet selges med rettigheter, etter 14-15 meter Norge, grunnkvote på Torsk - Sei - Hyse+ struktur

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet.