Fiskefartøy/fiskebåt under 15 meter for salg. "ODD JR"

ODD JR

  1. Båt bygd 1984

  2. Båt ombygd -

  3. LOA  8.07 m

  4. BREDDE 2.64 m

  5. GT -

  6. BHP Cummins 78 hk (00), ca. 7000 driftstimer.

  7. CBM ca.4.4 cbm

  8. CLASS Fartøyinstruks 

BESKRIVELSE/ UTSTYR

Fartøyet er rigget for juksa, delvis lina.

RETTIGHETER

Torsk - Sei - Hyse, etter 8-9 meter Nord-Norge

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet.