Fiskefartøy/fiskebåt under 15 meter for salg. "Maria"

M/V "MARIA". SOLGT

  1. Båt bygd 1979

  2. Båt ombygd 2003

  3. LOA  9.45 m

  4. BREDDE 3.04 m

  5. GT - 7 brt

  6. BHP Perkins MI30C, 128 hk (08)

  7. CBM 

  8. CLASS Sjøfartsdirktoratet. Fartøy har midlertidig fartøyinstruks. Se vedlagt.

BESKRIVELSE/ UTSTYR

Fartøyet er rigget for juksafiske

RETTIGHETER

Rettigheter Torsk - Sei - Hyse, etter 8-9 meter Nordland. Faktor Torsk 1,77, Faktor Sei 1.83,

Faktor Hyse 1.82

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet.