Fiskefartøy/fiskebåt under 15 meter for salg. "Lucas"

LUCAS

  1. Båt bygd 1985

  2. Båt ombygd 2000 

  3. LOA  12.05 m

  4. BREDDE 3.46 m

  5. GT - 

  6. BHP John Deer 175 hk (00)

  7. CBM Ca. 12 cbm

  8. CLASS Sjøfartsdirektoratet, fartøyinstruks 11.11.2020

BESKRIVELSE/ UTSTYR

Fartøyet er rigget for garn fiske + 3 stk. King Fish juksamaskiner

RETTIGHETER

Fartøyet selges uten rettigheter.

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet.