top of page

M/S "Dansken"

  1. Båt bygd - 1987

  2. Båt ombygd - Omb. 2003 shelterdk. Omb. 2010 forkortet baug/hekk

  3. LOA - 14.92

  4. BREDDE5.42 m

  5. GT - 72 brt.

  6. Fremdrifts motor:  Volvo 122, 367hk. Byggeår: 1987

  7. Lasterom/kapasitet: Bulkrom m/sirkulasjon ca. 53 m3

  8. Klasse:  Fartøyinstruks med gyldighet til 09.09.2025, Bankfiske 1 f.o.m 01.10 t.o.m 14.05, Bankfiske 2 f.o.m. 15.05 t.o.m 30.09

BESKRIVELSE/ UTSTYR

Fartøyet blir brukt til linefiske, samt fiske etter skalldyr/teinefiske.

RETTIGHETER

Selges med rettigheter.  Torsk etter 10-11 meter, region nord. Faktor Torsk 2.3471, Hyse 2.4047, Sei 2.4163. Avgrenset nordsjøtillatelse, faktor 0,5. Id.nr. 2012049947. Kystreketrål Sør over 11 meter, Faktor 1.0 Id.nr. 2001 001435. Lisens for snøkrabbe, Id.nr. 2021 109325. 
Kongekrabbe. Åpen gruppe. 

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet.

bottom of page