Fiskefartøy/fiskebåt under 15 meter for salg. "H.Even"

H.EVEN

  1. Båt bygd 1995

  2. Båt ombygd -

  3. LOA  10.48 m

  4. BREDDE 2.8 m

  5. GT - 

  6. BHP Motorskifte må påregnes, bytte motor medfølger

  7. CBM 

  8. CLASS Fartøyinstruks

BESKRIVELSE/ UTSTYR

Fartøyet er rigget for garn

RETTIGHETER

Selges uten rettigheter

 

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet.