BØBAS

  1. Båt bygd 1994

  2. Båt ombygd -

  3. LOA  14.99 m

  4. BREDDE 5.80 m

  5. GT - 25 brt

  6. BHP Volvo D16-MH ny året 2015, samt generator ny 2015.

  7. CBM Ca. 40cbm

  8. CLASS Fartøyinstruks utstedt 22.12.2021 med gyldighet til 21.6.2024, for fartsområde Bankfiske 1. 

BESKRIVELSE/ UTSTYR

Fartøyet er rigget for snurrevad.

RETTIGHETER

Torsk - Sei - Hyse, etter 9-10 meter, Nord-Norge.

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet.