Fiskefartøy/fiskebåt over 15 meter for salg. "Stormen Senior"

STORMEN SENIOR