top of page

M/S "TOYA", LK 8222

  1. Båt bygd 2003

  2. Båt ombygd 2005/09/10

  3. LOA  28,10 m

  4. BREDDE 9,10 m

  5. GT 324 t

  6. BHP Caterpillar C 32, på 1000 hk. Ny motor montert høsten 2019. 

  7. CBM Ca. 180 cbm 

  8. CLASS Sjøfartsdirectoratet, med utløp 31.5.2028

BESKRIVELSE/ UTSTYR

Fartøyet er rigget for reketrål

RETTIGHETER

Reke sør faktor 2,6 med avgrenset nordsjøtrål, faktor Sei 0.5. 

 

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet.

bottom of page