Fiskefartøy/ fiskebåt over 15 meter for salg. JSF Senior.

M/S "JSF SENIOR"

  1. Båt bygd 1965

  2. Båt ombygd 1999

  3. LOA  23,09 m

  4. BREDDE 5,91 m

  5. GT - t

  6. BHP Cummins KTA 19 -M3, 640 hk (1999)

  7. CBM Ca. 67 cbm bulk

  8. CLASS Fartssertifikat utløp 30.6.2021

BESKRIVELSE/ UTSTYR

Fartøyet er rigget for snurrevad og notfiske. Redskapet etter avtale.

RETTIGHETER: Fartøyet selges med tilhørende rettigheter på Torsk -Sei - Hyse gruppe I Finnmark etter 9 -10 meter.

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet.