Fiskefartøy/ fiskebåt over 15 meter for salg. JSF Senior.

JSF SENIOR

  1. Båt bygd 1965

  2. Båt ombygd 1999

  3. LOA  23,09 m

  4. BREDDE 5,91 m

  5. GT - t

  6. BHP Cummins KTA 19 -M3, 640 hk (99)

  7. CBM Ca. 67 cbm bulk

  8. CLASS Fartssertifikat utløp 30.6.2021

BESKRIVELSE/ UTSTYR

Fartøyet er rigget for snurrevad og notfiske. Redskapet etter avtale.

RETTIGHETER

Torsk - Sei- Hyse, etter 9-10 meter Finnmark. Torsk faktor 2.1099, Sei faktor 2.2217, Hyse faktor 2.2074. NVG, etter 14-15 meter, faktor 7.86  

 

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet.