M/S "SEISKJÆR"

  1. Båt bygd 1974

  2. Båt ombygd 

  3. LOA  9.38 m

  4. BREDDE 3.14 m

  5. GT - 

  6. Fremdrifts motor:  John Deere 85Hk (2014), 6700 timer pr. aug. 2020. Utvendig kjølesløyfe. Dieselpumpe, luftfilter, dynamo samt trykktestet alle dyser gjennomført i 2019. Nytt rustfritt eksosrør med potte montert i 2016. 

  7. Lasterom/kapasitet:  Totalt volum av lasterom 4,0 m3. Maks last lasterom 2,0 tonn. Maks dekkslast/fangst 0,3 tonn. 

  8. Klasse: Fartøyinstruks utstedt 18.03.2019 med gyldighet til 08.12.2023, for fartsområde Bankfiske 1 hele året.

BESKRIVELSE/ UTSTYR:

Fartøyet blir brukt til juksafiske. 

RETTIGHETER:

Selges med rettigheter Nord-Norge. 
Torsk - Sei - Hyse, etter 8-9 meter. 

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet.