SERVICETJENESTERFINANSIERINGSBISTAND

FINANSIERINGSBISTAND

Når det gjelder Finansieringsbistand, så søker vi banker om finansiering basert på de opplysninger vi får fra rederiene og det behov de har.