SERVICETJENESTERFARTØYKONTROLL

FARTØYKONTROLL

Vi utfører periodisk forenklet kontroll, og fullstendig kontroll for fiske- og fangstfartøy, samt lastefartøy med største lengde fra 8 – 15 meter største lengde. Vi gjennomfører fartøykontroll iht. kontrollskjema for seilende fartøy. Ved avsluttet kontroll utsteder vi fartøyinstruks på vegne av klasseselskapet Bureau Veritas som er godkjent foretak av Sjøfartsdirektoratet.

 

Dokumenter og sjekklister vedr. kontroll av fiske- og fangstfartøy, samt lastefartøy under 15 meter, kan hentes ut på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside. Se link til hjemmeside nedenfor. Her vil man finne skjemaet som vil være aktuellt for den kontrollen som skal gjennomføres.

 

Vi vil selvfølgelig være behjelpelig med å skrive ut aktuelle skjekkliste og skjema om det er ønskelig, samt gi råd og veiledning, både med hensyn til hvilke sjekkliste som benyttes under selve inspeksjonen, og hva det enkelte fartøy må imøtekomme i følge regelverket til Sjøfartsdirektoratet.

https://www.sdir.no/sjofart/fartoy/tilsyn/kontroll-av-fartoy-under-15-meter

 

 

 

 

RING OSS
EMAIL OSS
SNART 50 ÅR
ERFARING

Fiskebåt- og offshore-megler med spesialitet i Nordområdene.
Anerkjent og godkjent – erfaring siden 1971

VÅRE TJENESTER
BESØK OSS

Sjøgata 26 B 
N-8483

(Mailbox 20)

Andenes

       OSO MARITIM AS  I  © 2020

logo_sellicha_qualified.png