Fiskefartøy/fiskebåt under 15 meter for salg. M/S "KS MULTI".

M/S "KS MULTI 03". Arbeidsbåt

  1. Båt bygd 2016

  2. Båt ombygd 

  3. LOA  14.95 m

  4. BREDDE 8.0 m

  5. GT - 

  6. Fremdrifts motor:  2 x Scania D19M, 350 Hk (ca.6.500 timer) Plassert i hvert sitt maskinrom påkoplet Nogva HC 168C gir med hvert sin utgående Propellanlegg type Nogva. (Nytt SB. gir og propell i Juli 2019) 

  7. Lasterom/kapasitet:  Maksimal dekkslast på 25 tonn.

  8. Klasse: Fartøyinstruks utstedt 11.07.2019 med gyldighet til 10.01.2022, for Fartsområde 4. 

BESKRIVELSE/ UTSTYR:

Fartøyet blir brukt som arbeidsbåt.  

RETTIGHETER:

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet.