top of page

SERVICETJENESTERERVERVSTILLATELSE FOR FISKEFARTØY

ERVERVSTILLATELSE FOR FISKEFARTØY

Ved søknad om erverv vil vi kunne bistå med all hjelp i prosessen.

Vi fyller ut nødvendige dokumenter som trengs ved søknad om ervervstillatelse, og bistår med kvoteflytting mellom fartøyer/rederi.

 

Vi vil være behjelpelig med det meste ovenfor Fiskeridirektoratet.

bottom of page